#DORPSTROTS
Bodegraven

CDA kiest voor ….

In elk gebied leven er specifieke onderwerpen. Enkele daarvan staan hieronder.
Wilt u andere lokale onderwerpen aangeven, mail ons dan via info@kiescda.nu.

1. Fietstunnel onder de Kluifrotonde ...

Fietsers moeten de op- en afrit van de N11 veilig kunnen oversteken. Deze tunnel willen wij in 2024 gerealiseerd hebben.

2. Fietspad op de Noordzijde tussen bocht Burgemeester Kremerweg en de rotonde richting Broekveldselaan ...

Fietsers moeten op dit moment zowel bij de rotonde als bij vlak na de bocht naar de Burgemeester Kremerweg oversteken. Graag zouden we onderzoeken of het mogelijk is een fietspad aan te leggen aan de Rijn-zijde van de weg. Op deze manier hoeven fietsers de weg niet meer over te steken.

3. Aanleg 3e voetbalveld op het terrein van VV ESTO.
4. Aanleg kunstgrastrainingsveld bij Rohda76.
5. Aanleg hockeyveld op het terrein van VV Bodegraven.
6. Breder inzetten van de bestaande sportlocaties.

... zoals landelijke houten hekken

7. Nieuwbouw scholeneiland Broekvelden.
8. We pleiten voor een politiepost in Bodegraven ...

Ook zijn we voor het gericht inzetten van cameratoezicht in met name de centra van onze dorpen.

9. Uitbreding bedrijventerrein Groote Wetering voor lokaal gevestigde ondernemers.
10. Realisatie paralelweg tussen Bodegraven en Nieuwerbrug ...

Doortrekken van parallelweg langs de A12 van Woerden via Nieuwerbrug naar bedrijventerrein Groote Wetering.

11. Realisatie Bodegravenboog ...

...met behoud van goede bereikbaarheid bedrijventereinen Broekvelden en Groote Wetering op de A12 en N11.

12. Doorzetten om het centrum aantrekkelijk en compacter te maken ...

Om dit te realiseren is het CDA voorstander van het toepassen van de leegstandsverordening, de Dorps Ontwikkeling Maatschappij (D.O.M.), het tijdig aanpassen van bestemmingsplan van leeggekomen panden buiten het kernwinkelgebied en stimuleer ondernemers zich te vestigen in het kernwinkelgebied.

13. Gratis parkeren in het gehele centrum.
14. De parkeerdruk voor inwoners moet omlaag, waarbij de dorpscentra prioriteit hebben ...

We kijken daarvoor naar (flexibele) parkeernormen, we overwegen (bij nieuwbouw) parkeergarages en parkeervergunningen en we zetten meer in op deelauto’s.

15. Het CDA is voor het ondernemersfonds mits alle sectoren kunnen profiteren van het fonds.
16. De communicatie met de ondernemers verbeteren ...

Om de lijnen kort te houden stelt het CDA voor om net als bij de dorpsteam voor ieder trekkingsgebied uit ons fonds een wethouder te benoemen. Daarnaast gelooft het CDA in een centrummanager voor die ook meewerkt aan gemeentelijk beleid.

17. Revitalisatie van winkelgebied Broekvelden. 
18. (Agrarische) ondernemers mogelijkheden bieden voor de opwek van hernieuwbare energie ...

...in de vorm van kleinschalige windmolens en zonnepanelen op daken.

19. Agrariërs ruimte bieden en stimuleren om duurzaam te ondernemen ...

Zij zijn de beste beheerders van ons mooie buitengebied.

20. Woningbouw mogelijk maken heeft hoge prioriteit ...

CDA maakt bouwen mogelijk op achterlaatlocaties zoals:

  • De Dronenhoek;
  • De Van den Oudenrijn locatie;
  • De Welkoop locatie;
  • Het Noordhoekterrein;
  • Het Versluysterrein;
  • De verouderde bedrijfslocaties Willem de Zwijgerstraat;
  • "Het Oor";
  • Weideveld II tussen Vrije Veld en het fiets-/wandelpad van het Limespark;
  • Het voetbalveld van VV Bodegraven.

Download hier
de flyer

 Kandidaten bodegraven

Jan Vergeer

Reinder van Meijeren

Ellis Bulk

Ard van der Veen

Erik Dijk

Jorden van der Haas

Bas van Os

Sietse Bonnema

Michiel Karssen

Erna Zoomers-Heemskerk

Yvonne Oostdam-Reuvekamp

Arjan de Knikker

Gijs Hoogeveen

Frans van Veldhuizen

Maria de Vos-van der Velden

Rob Passchier

Koos Karssen