#DORPSTROTS
De meije

CDA kiest voor ….

In elk gebied leven er specifieke onderwerpen. Enkele daarvan staan hieronder.
Wilt u andere lokale onderwerpen aangeven, mail ons dan via info@kiescda.nu.

1. Motorverbod op zon- en feestdagen.
2. Meer uitwijkplaatsen voor passeren ...

Ten behoeve van de veiligheid van fietsers en voor agrarisch verkeer willen we meer
passeerstroken op smalle wegen. Om verkeersbewegingen in de buitengebieden te beperken, is een vrijwillige ruilverkaveling een goed idee.

3. We koesteren ons Hollands polderlandschap ...

Agrariërs zijn dé beheerders van ons prachtige buitengebied. Afgraven en afplaggen doen we niet!

4. Op vrijkomend agrarisch vastgoed ruimte bieden voor meerdere kleinere woningen ...

...om jongeren en jonge gezinnen de kans te geven op een woning.

5. Bij woningbouw letten we goed op dat het de (agrarische) bedrijvigheid niet belemmert.
6. We houden het poldergebied ten noorden van Bodegraven niet doorkruisbaar ...
... en leggen er geen fietspaden of wegen aan.
7. Behoud van de Milandschool.
8. (Agrarische) ondernemers bieden we mogelijkheden om hernieuwbare energie op te wekken ...

... in de vorm van kleinschalige windmolens en zonnepanelen op daken.

9. Agrariërs bieden we ruimte en stimuleren we om duurzaam te ondernemen ...
Zij zijn de beste beheerders van ons mooie buitengebied.

 Kandidaten De Meije

Jan Vergeer

Ellis Bulk

José de Feijter

Jaco Kastelein