#DORPSTROTS
Driebruggen

CDA kiest voor ….

In elk gebied leven er specifieke onderwerpen. Enkele daarvan staan hieronder.
Wilt u andere lokale onderwerpen aangeven, mail ons dan via info@kiescda.nu.

1. Kruispunt Groene Kruislaan / Groendijck veilig maken ...

Met de bouw van de wijk Voor de Brug, is er een nieuwe wijk ontstaan. Deze wijk wordt via de Groene Kruislaan ontsloten op de Groendijck. Voor een veilige oversteek van de Groendijck zijn maatregelen nodig.

2. Realiseren van een veilige oversteekplaats op de Groendijck (thv huisnummer 57) richting westeinde. 
3. Verplaatsing brandweer voor betere bereikbaarheid en meer woningen.
4. Glasvezel voor iedereen in Driebruggen beschikbaar maken.
5. Project kerkweg afronden zodat de toegangsweg veilig en toegankelijk is.
6. Nadenken over een verbinding tussen de verschillende wandelroutes ...
Het CDA wil samen met de inwoners van Waarder en Driebruggen nadenken over een verbinding tussen de verschillende wandelroutes mogelijk is. Verbinding tussen klompenpad, snippertes, langs de tuurluur, etc. 
7. We koesteren de bloeiende sportverenigingen ...

... zoals WDS, de volleybal en de tennisvereniging. 

8. We bieden (agrarische) ondernemers mogelijkheden voor de opwek van hernieuwbare energie ...

... in de vorm van kleinschalige windmolens en zonnepanelen op daken.

9. Sport- en cultuuractivteiten zoals dansles, judo en Bravo behouden en, wanneer mogelijk, aanbod uitbreiden.
Vanuit Bodegraven en Reeuwijk worden sport- en cultuuractivteiten aangeboden zoals dansles, judo en Bravo. Het CDA wil deze activiteiten behouden en, wanneer mogelijk, het aanbod uitbreiden.
10. Agrariërs ruimte bieden en stimuleren om duurzaam te ondernemen ...

... zij zijn de beste beheerders van ons mooie buitengebied.

11. Ontwikkeling woningbouw mogelijk maken heeft hoge prioriteit ...

CDA maakt bouwen mogelijk op achterlaatlocaties;

  • Verder ontwikkelen van het project Voor de Brug in Driebruggen;
  • Locatie van Kastelein herontwikkelen;
  • Mogelijkheden onderzoeken naar de bouw van seniorenappartementen.

Download hier
de flyer

 Kandidaten Driebruggen

Marijke Kasius-Krist

Gerrit de Koning

Gijspiet van Os

Jan van Esschoten