#DORPSTROTS
Nieuwerbrug

CDA kiest voor ….

In elk gebied leven er specifieke onderwerpen. Enkele daarvan staan hieronder.
Wilt u andere lokale onderwerpen aangeven, mail ons dan via info@kiescda.nu.

1. Realisatie van een parallelweg langs de A12 tussen Bodegraven en Nieuwerbrug,

aansluitend op de eerder aangelegde parallelweg tussen Woerden en Nieuwerbrug. Deze nadrukkelijke wens van het bedrijfsleven van Bodegraven zorgt voor een betere ontsluiting en bereikbaarheid van Bodegraven aan de oostkant en heeft een zeer positieve uitwerking op de overlast van spitsverkeer door Nieuwerbrug.

2. Onderhoud Weijpoort buiten de bebouwde kom (inrichting 60 km/u-weg).
3. Herinrichting Weijpoort ter hoogte van de nieuwbouwlocatie Weypoortse Reede.
4. Herinrichten & onderhoud Weijpoort binnen de bebouwde kom.

Aansluitend op de inrichting in het dorp, met extra aandacht voor parkeren en fietsveiligheid.

5. Veilige oversteek van de Weijpoort voor fietsers naar VV de Rijnstreek
6. Behoud van verkeerslicht voor fietsers en voetgangers op Weijland (N458)
7. Behouden van en onderhoud plegen aan het jaagpad langs De Oude Rijn als fiets- en voetpad.
8. Ontwikkelen van Integraal Kind Centrum (IKC) bij de nieuwbouw van basisschool De Brug en de beweegbox (gymzaal) in De Wijde Wiericke, met opvang voor 0 tot 12 jarige. 
9. Inrichting nieuwe schoolplein volgens de richtlijn van "Schoolplein14". 

https://www.cruyff-foundation.org/activiteiten/schoolplein-14/ Kinderen worden tijdens en na schooltijd uitgedaagd om te gaan spelen en te bewegen.

10. Realisatie van evenementeterrein en buitensportvoorziening met onder andere een ijsbaan bij het nieuwe schoolgebouw.
11. (Agrarische) ondernemers mogelijkheden bieden voor de opwek van hernieuwbare energie in de vorm van kleinschalige windmolens en zonnepanelen op daken.
12. Agrariërs ruimte bieden en stimuleren om duurzaam te ondernemen, zij zijn de beste beheerders van ons mooie buitengebied.
13. Mogelijk maken van kleinschalige bedrijvigheid (ZZP) op agrarische achterlaatlocaties.
14. Bij planontwikkeling van nieuwbouw woningen in het bijzonder aandacht voor betaalbare starterswoningen voor jonge Nieuwerbruggers en woningen voor senioren.
15. Ontwikkeling woningbouw mogelijk maken heeft hoge prioriteit. CDA maakt bouwen mogelijk op achterlaatlocaties;

Ontwikkelen van De Wijde Wiericke fase 3 en 4.
Ontwikkelen plan Boer in De Wijde Wiericke.
Het oude schoolgebouw van De Brug na verhuizing goed benutten. We zoeken daarbij naar balans tussen wonen, parkeren, groen en spelen.

Download hier
de flyer

 Kandidaten Nieuwerbrug

Jan van Rooijen

Anton Wesdorp