#DORPSTROTS
Reeuwijk-Brug

CDA kiest voor ….

In elk gebied leven er specifieke onderwerpen. Enkele daarvan staan hieronder.
Wilt u andere lokale onderwerpen aangeven, mail ons dan via info@kiescda.nu.

1. Oversteek Nieuwdorperweg / Reeuwijkse Randweg moet veiliger ...

Deze oversteek zit vlak na de bocht en de tunnel in de Randweg waarmee de A12 gekruist wordt. Voor een veilige oversteek moeten er maatregelen getroffen worden om de snelheid uit het verkeer te halen.

2. Behoud van het vrijliggende pad langs de Raadhuisweg en de Zoutmansweg. 
3. Veiliger maken van de oversteekplaatsen voor fietsers op ...

... de Reeuwijke Randweg ter hoogte van Oud Reeuwijkseweg en het Bruggenpad.

4. Snelheidsbeperking aanbrengen op de Oud Reeuwijkseweg.
5. Ratelaar afsluiten voor autoverkeer.
6. Verplaatsen en uitbreiden van bedrijventerrein Zoutman ...

... met (uitbreidings)ruimte voor lokale ondernemers.

7. Breder inzetten van de bestaande sportlocaties.
8. Het CDA is voor het ondernemersfonds mits alle sectoren kunnen profiteren van het fonds.
9. De communicatie met de ondernemers verbeteren ...
Om de communicatie met de ondernemers te verbeteren en de lijnen kort te houden stelt het CDA voor om net als bij de dorpsteams voor ieder trekkingsgebied uit ons fonds een wethouder te benoemen. Daarnaast gelooft het CDA in een centrummanager voor die ook meewerkt aan gemeentelijk beleid.
10. Genieten van de nieuwe atletiekbaan en het prachtige complex van CVC Reeuwijk!
11. Ontwikkeling woningbouw mogelijk maken heeft hoge prioriteit ...

CDA maakt bouwen mogelijk op achterlaatlocaties:

  • Verplaatsing van bedrijventerrein Zoutman geeft ruimte voor woningbouw langs de Zoutmansweg;
  • De Raadhuisweg;
  • Jongerenwoningen op de hoek van de Randweg en Zoutman.

Download hier
de flyer

 Kandidaten Reeuwijk-Brug

Nico de Heij

Dirk-Jan Knol

Dieter Möckelmann

Ingrid van Uffelen

Johan Grootscholten