#DORPSTROTS
Waarder

CDA kiest voor ….

In elk gebied leven er specifieke onderwerpen. Enkele daarvan staan hieronder.
Wilt u andere lokale onderwerpen aangeven, mail ons dan via info@kiescda.nu.

1. Overzichtelijk maken van de bocht voor de tunnel bij de Molendijk ...

De tunnel bij de Molendijk vanuit het dorp richting de A12.

2. Realiseren van een veilige oversteekplaats op de Groendijck ...

Een veilige oversteek op de Groendijck, ter hoogte van huisnummer 57, richting westeinde. 

3. Supermarkt De Plus verplaatsen richting de snelweg ...

Hierdoor krijg ontsaat er een nieuwe sitiatie op het dorp. Het CDA wil een goed plan schrijven voor herinrichting van het dorp.

4. Herinrichting van de Molendijk/Dorp ...

De weginrichting is op dit moment niet optimaal en niet overal even veilig. In die bocht gaan veel autos over het fietspad en is de bocht onoverzichtelijk. Bij definitieve herinrichting van het dorp dit probleem integraal oplossen.

5. De bocht voor de tunnel, gezien vanuit het dorp, overzichtelijk maken.
6. Nadenken over een verbinding tussen de verschillende wandelroutes ...
Het CDA wil samen met de inwoners van Waarder en Driebruggen nadenken of een verbinding tussen de verschillende wandelroutes mogelijk is. Verbinding tussen klompenpad, snippertes, langs de tuurluur etc. 
7. Glasvezel voor iedereen in Waarder beschikbaar maken.
8. Koester de bloeiende sportverenigingen ...

...zoals WDS, de volleybal en de tennisvereniging. 

9. Cultuuractivteiten zoals dansles, judo en Bravo, behouden en wanneer mogelijk aanbod uitbreiden ...
Vanuit Bodegraven en Reeuwijk worden sport- en cultuuractivteiten aangeboden zoals dansles, judo en Bravo. Het CDA wil deze activiteiten behouden en, wanneer mogelijk, het aanbod uitbreiden.
10. (Agrarische) ondernemers mogelijkheden bieden voor de opwek van hernieuwbare energie ...

... in de vorm van kleinschalige windmolens en zonnepanelen op daken.

11. Agrariërs ruimte bieden en stimuleren om duurzaam te ondernemen ...

... zij zijn de beste beheerders van ons mooie buitengebied.

12. Ontwikkeling woningbouw mogelijk maken heeft hoge prioriteit ...

CDA maakt bouwen mogelijk op achterlaatlocaties, bijvoorbeeld op de Kromme Kamp in Waarder.

Download hier
de flyer

 Kandidaten waarder

Marijke Kasius-Krist

Gerrit de Koning

Gijspiet van Os

Jan van Esschoten