Jan van Rooijen

Leeftijd: 56 jaar oud
Woonplaats: Nieuwerbrug aan den Rijn
Beroep: Werkzaam bij de Nationale Politie
Persoonlijk: boerenzoon, geboren en getogen in de Brandschouwerij van Nieuwerbrug. Gehuwd met Astrid, (schoon)vader van twee zonen en twee (schoon)dochters.
Waarom het CDA: het CDA is voor mij een partij die vanuit de kracht van de gemeenschap en het individu aan- dacht heeft voor wat belangrijk is voor mensen, respect heeft voor anderen en de aarde waarop we leven en die verantwoordelijkheid wil nemen voor een goede toekomst.
Gaat zich specifiek inzetten voor: woningbouw passend voor en bij de maat van de dorpen met aandacht voor betaalbare starterswoningen voor jonge mensen en woningen voor senioren waarmee de doorstroming kan worden bevorderd, inzetten op leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid in de dorpen en inwoners betrekken bij (veranderingen in) hun leefomgeving, stimuleren van de opwek van hernieuwbare energie (kleinschalige windmolens en zonnepanelen op daken), realiseren parallelweg langs de A12 tussen Nieuwerbrug en Bodegraven.