José de Feijter

Leeftijd: 52 jaar
Woonplaats: Meije
Beroep: melkveehouder/vastgoedbeheerder/moeder van vier
Persoonlijk:  Had ik het belang van het Evertshuis voor onze gemeente al genoemd?
Waarom het CDA:   Het CDA zoekt naar het redelijke besluit waarbij de belangen van burgers, bedrijven en anderen tegen elkaar worden afgewogen. Gemeentelijke problemen zijn ingewikkeld en lenen zich niet voor schreeuwerige oplossingen.
Gaat zich specifiek inzetten voor: Het behoud van het Evertshuis als ontmoetingsplek, cultuurhuis en expositieruimte. Daarnaast is het voor de agrarische sector van groot belang dat er bij de gemeente voldoende kennis van de sector bestaat. Er moet een ambtenaar komen die binnen het gemeentehuis de belangen van de boeren behartigt en zich hard maakt voor een gezond agrarisch ondernemersklimaat.