Reinder van Meijeren

Leeftijd: 31 jaar
Woonplaats: Bodegraven
Beroep: beleids- en communicatiemedewerker voor het CDA in de gemeenteraad van Den Haag
Persoonlijk: getrouwd met Wilmienke en vader van een zoon
Waarom het CDA: het christendemocratische gedachtegoed en mensbeeld hebben me geraakt. Het CDA is de partij van omzien naar elkaar, van samenleven en elkaar helpen.
Gaat zich specifiek inzetten voor: het aanpakken van eenzaamheid. Heel veel van onze inwoners doen vrijwilligerswerk, mantelzorg of helpen de mensen om hen heen. Samen vormen we zo een alliantie tegen eenzaamheid. Vanuit de gemeenteraad wil ik deze alliantie ondersteunen.