nieuws

Het CDA Bodegraven-Reeuwijk is met 5 zetels de grootste partij geworden in de gemeenteraad. Daar zijn we ontzettend trots op! Alle kiezers bedankt voor het vertrouwen. We gaan 4 jaar keihard aan de slag om onze ambities waar te maken!

17 maart 2022

Afgelopen donderdag 10 maart heeft Jan van Rooijen een bezoek gebracht aan basisschool De Brug in Nieuwerbrug. Als gemeenteraadslid en kandidaat voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen wil Jan in het bijzonder opkomen voor de belangen van de inwoners van Nieuwerbrug. Eerst gaf Jan een gastles voor de kinderen van groep 8 met als onderwerp de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Daarna werd hij uitgenodigd door de leerlingenraad.

11 maart 2022

Beste ondernemers binnen onze gemeente,

De komende jaren moeten er voor de ondernemers in Bodegraven-Reeuwijk belangrijke besluiten genomen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uitbreidingsruimte op bedrijventerreinen en de ontsluiting van bedrijventerreinen Groote Wetering en Broekvelden. Ondernemers hebben behoefte aan duidelijkheid en perspectief. Aan een gemeenteraad die opkomt voor het lokale bedrijfsleven en die inziet dat voldoende werkgelegenheid essentieel is in een gemeente met groeiend inwonersaantal.

10 maart 2022

Van starter tot senior: we worden allemaal getroffen door de vastlopende woningmarkt. Ook de lokale politiek kan er niet meer omheen. Onze tien gemeenteraadspartijen maken zich allen op hun eigen manier hard om deze crisis binnen de Bodegraven-Reeuwijk te verhelpen. Nu de gemeenteraadsverkiezingen langzaam naderen, wil je uiteraard weten voor welke oplossingen je tegelijkertijd kiest. In deze serie van artikelen komen de lijstrekkers om de beurt aan het woord. Zo kom jij erachter welk programma het beste bij jou past voordat je gaat stemmen. Deze keer: CDA – Lijsttrekker Jan Vergeer

08 maart 2022

Hier downloadt u de verkiezingskrant van CDA Bodegraven- Reeuwijk, een vertaling van ons verkiezingsprogramma voor de komende 4 jaar. Het CDA heeft bewezen een stabiele en betrouwbare partij te zijn. Het is een jong en enthousiast team met een stevige ervaren wethouder, die in de afgelopen vier jaar veel voor elkaar hebben gekregen met oog voor onze samenleving. Geen gedoe en een vaste koers: daar zijn we trots op.

03 maart 2022

Afgelopen week heeft Dieter Möckelmann gesproken met Nel van Galen (directeur De Regenboog) en Ron de Bruin (directeur De Venen). Het waren goede gesprekken, waarbij hij met name de zorg voelde die zij beide aangaven voor de kinderen bij naschoolse opvang. Het zijn er veel én er is een wachtlijst. Daar moeten we wat moois voor regelen!

26 februari 2022

Tijdens een drukbezochte, digitale, algemene ledenvergadering is Jan Vergeer unaniem verkozen tot lijsttrekker van CDA Bodegraven-Reeuwijk. De 37-jarige Vergeer komt uit Bodegraven en is de huidige fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad. Hij staat bekend als een warm pleitbezorger voor onder andere fietsveiligheid, de agrarische sector en de sportverenigingen in onze gemeente.

06 december 2021

Onlangs organiseerde CDA Bodegraven-Reeuwijk de tweede editie van de CDA-50. Vijftig inwoners en ondernemers spraken aan de hand van vragen en stellingen over hun visie op het huidige beleid en over de toekomst. Uiteraard had deze avond ook als doel om input te verkrijgen voor het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

26 oktober 2021

Van de politiek hoor je vooral in verkiezingstijd. Om jullie meer te betrekken bij wat de politiek uitvoert in onze gemeente, neem ik jullie de in een maandelijkse column mee in het reilen en zeilen van de gemeenteraad. Waar hebben we het over? Hoe werkt het nu eigenlijk? Welke keuzemogelijkheden zijn er? Wat doet een gemeenteraad? 

18 oktober 2021

De fiets staat symbool voor alles waar het CDA Bodegraven-Reeuwijk voor staat: bewegen, gezondheid, sportiviteit, duurzaamheid, gezelligheid en sociale contacten. En dat alles voor de leeftijdsgroep vanaf de jonge kinderen die voor het eerst op de fiets naar school rijden, tot aan onze senioren waarvoor de fiets vaak nog het laatste vervoersmiddel is om mobiel te blijven.


07 juni 2021

Het afgelopen jaar was door de coronacrisis alles anders: ingrijpende lockdowns met reisbeperkingen, dichte winkels, gesloten horeca, afgegrendelde attractieparken, enzovoorts. Voor het broodnodige vermaak en plezier buitenshuis was iedereen aangewezen op de groene ruimte om ons heen, in ons eigen land en vooral in onze eigen regio. In groten getale gingen we aan de wandel en sprongen we op de fiets.

20 mei 2021

In de Meije is grote commotie ontstaan door de plannen om een deel van de Meije te veranderen in natuurgebied. Agrariërs voelen zich niet gehoord, niet serieus genomen en in de hoek gedrukt nu blijkt dat een gebiedsakkoord uit 2015 anders wordt uitgevoerd dan afgesproken. De gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk heeft het college opgeroepen zich nadrukkelijk in te zetten voor de belangen van inwoners en ondernemers uit die gemeente.

15 april 2021

CDA-lijstrekker Wopke Hoekstra kwam afgelopen donderdag op bezoek in Bodegraven. Lokaal CDA-raadslid Jan Vergeer nam Hoekstra mee naar enkele boeren in de Meije. Vanwege de coronamaatregelen werd het aantal aanwezigen bewust beperkt gehouden, maar dat stond een goed gesprek duidelijk niet in de weg. Het resultaat was een mooie gedachtewisseling over de aanpak van het stikstofprobleem. 

08 maart 2021

Van de politiek hoor je vooral in verkiezingstijd. Om jullie meer te betrekken bij wat de politiek uitvoert in onze gemeente, neem ik jullie de in een maandelijkse column mee in het reilen en zeilen van de gemeenteraad. Waar hebben we het over? Hoe werkt het nu eigenlijk? Welke keuzemogelijkheden zijn er? Wat doet een gemeenteraad? Deze maand een column over… 

19 januari 2021

“Laptop dicht: morgen komt de zon gewoon weer op.” Dit is wat wij zeggen tegen collega’s die het zwaar hebben.

De wereld draait namelijk gewoon door en je hebt meer aan jezelf als je jezelf kunt zijn. En als je er even van een afstandje naar kijkt en letterlijk afstand neemt, is het makkelijker om hoofd en bijzaken te onderscheiden. Klinkt als mooie woorden, maar het is een waarheid als een koe.

14 januari 2021

U kunt met ons mailen

U kunt ook met ons mailen. Mail dan naar info@kiescda.nu. Uw vraag zal zo spoedig mogelijk worden beantwoord.

Deze website www.kiescda.nu staat in het teken van de activiteiten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.

contactformulier