CDA in gesprek met 50 inwoners en ondernemers

Onlangs organiseerde CDA Bodegraven-Reeuwijk de tweede editie van de CDA-50. Vijftig inwoners en ondernemers spraken aan de hand van vragen en stellingen over hun visie op het huidige beleid en over de toekomst. Uiteraard had deze avond ook als doel om input te verkrijgen voor het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

Dieter Möckelmann, in onze gemeente o.a. bekend als voorzitter van zwembad De Fuut, trad op als avondvoorzitter waarbij er werd gesproken aan vijf tafels met als onderwerpen: sport & verenigingsleven, zorg & sociaal domein, wonen, ondernemen & werkgelegenheid en de agrarische sector.

Volgens Jan Vergeer, fractievoorzitter van het CDA, heeft de avond mooie gesprekken en ideeën opgeleverd. “Het is waardevol om op deze manier input te krijgen van zoveel verenigingen, organisaties, ondernemers en inwoners. Een extra opsteker was de brug die werd geslagen tussen agrariërs en ondernemers op het gebied van het Ondernemersfonds. Al met al een mooie impuls voor onze politieke activiteiten en waardevolle input voor het verkiezingsprogramma!’’, aldus Vergeer.

Laatste nieuws

Het CDA Bodegraven-Reeuwijk is met 5 zetels de grootste partij geworden in de gemeenteraad. Daar zijn we ontzettend trots op! Alle kiezers bedankt voor het vertrouwen. We gaan 4 jaar keihard aan de slag om onze ambities waar te maken!

17 maart 2022

Afgelopen donderdag 10 maart heeft Jan van Rooijen een bezoek gebracht aan basisschool De Brug in Nieuwerbrug. Als gemeenteraadslid en kandidaat voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen wil Jan in het bijzonder opkomen voor de belangen van de inwoners van Nieuwerbrug. Eerst gaf Jan een gastles voor de kinderen van groep 8 met als onderwerp de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Daarna werd hij uitgenodigd door de leerlingenraad.

11 maart 2022

Beste ondernemers binnen onze gemeente,

De komende jaren moeten er voor de ondernemers in Bodegraven-Reeuwijk belangrijke besluiten genomen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uitbreidingsruimte op bedrijventerreinen en de ontsluiting van bedrijventerreinen Groote Wetering en Broekvelden. Ondernemers hebben behoefte aan duidelijkheid en perspectief. Aan een gemeenteraad die opkomt voor het lokale bedrijfsleven en die inziet dat voldoende werkgelegenheid essentieel is in een gemeente met groeiend inwonersaantal.

10 maart 2022