Column: Het Groene Hart klopt!

Het afgelopen jaar was door de coronacrisis alles anders: ingrijpende lockdowns met reisbeperkingen, dichte winkels, gesloten horeca, afgegrendelde attractieparken, enzovoorts. Voor het broodnodige vermaak en plezier buitenshuis was iedereen aangewezen op de groene ruimte om ons heen, in ons eigen land en vooral in onze eigen regio. In groten getale gingen we aan de wandel en sprongen we op de fiets.

Van veel mensen hoor je dan vervolgens dat ze helemaal niet wisten dat ons land, en in het bijzonder ons Groene Hart, zoveel te bieden heeft. Van mooie plassen en eeuwenoude weggetjes tot prachtig uitgestrekte polders met bloeiende slootkanten en grazende koeien. En misschien heeft u wel een van de vele lokale boerderijwinkels ontdekt, vol met streekproducten.

Een groot deel van dat gewaardeerde landschap wordt ‘onderhouden’ door onze agrariërs, maar deze boeren staan tegenwoordig van allerlei kanten onder druk. Van woningbouw en industrie tot aan zonneparken en ‘nieuwe natuur’; allemaal willen ze een stukje van dezelfde ruimte. Die ruimte is dus schaars, maar vast staat ook dat eenmaal opgeofferd polderlandschap nooit meer terugkomt. En dat is nu juist wat we met zijn allen zo zijn gaan waarderen het afgelopen jaar.

Het is dus zaak om bij alle ruimtelijke plannen die de komende jaren op ons afkomen, het belang van het landschap zoals we dat nu al hebben niet uit het oog te verliezen. Want het Groene Hart, met onze mooie gemeente als stralend middelpunt, klopt als nooit tevoren!

Ard van Veen

Laatste nieuws

Het CDA Bodegraven-Reeuwijk is met 5 zetels de grootste partij geworden in de gemeenteraad. Daar zijn we ontzettend trots op! Alle kiezers bedankt voor het vertrouwen. We gaan 4 jaar keihard aan de slag om onze ambities waar te maken!

17 maart 2022

Afgelopen donderdag 10 maart heeft Jan van Rooijen een bezoek gebracht aan basisschool De Brug in Nieuwerbrug. Als gemeenteraadslid en kandidaat voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen wil Jan in het bijzonder opkomen voor de belangen van de inwoners van Nieuwerbrug. Eerst gaf Jan een gastles voor de kinderen van groep 8 met als onderwerp de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Daarna werd hij uitgenodigd door de leerlingenraad.

11 maart 2022

Beste ondernemers binnen onze gemeente,

De komende jaren moeten er voor de ondernemers in Bodegraven-Reeuwijk belangrijke besluiten genomen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uitbreidingsruimte op bedrijventerreinen en de ontsluiting van bedrijventerreinen Groote Wetering en Broekvelden. Ondernemers hebben behoefte aan duidelijkheid en perspectief. Aan een gemeenteraad die opkomt voor het lokale bedrijfsleven en die inziet dat voldoende werkgelegenheid essentieel is in een gemeente met groeiend inwonersaantal.

10 maart 2022