Column: Komen en gaan

Van de politiek hoor je vooral in verkiezingstijd. Om jullie meer te betrekken bij wat de politiek uitvoert in onze gemeente, neem ik jullie de in een maandelijkse column mee in het reilen en zeilen van de gemeenteraad. Waar hebben we het over? Hoe werkt het nu eigenlijk? Welke keuzemogelijkheden zijn er? Wat doet een gemeenteraad? 

KOMEN EN GAAN

De verkiezingstijd nadert. Alle partijen zijn bezig met het samenstellen van de kieslijsten. Het vinden van geschikte en geïnteresseerde kandidaten valt niet mee. Het is in veel gevallen leuren en sleuren: de interesse om actief te zijn in de lokale politiek is zeer gering.

Een tijd van komen…

Ondanks de schaarse aan geïnteresseerde actievelingen, zal er met de komst van twee nieuwe partijen een verdere versnippering in het lokale politieke landschap plaatsvinden.

De eerste nieuwe partij is Mijn Klimaatpartij, van voormalig wethouder Martien Kromwijk. Met het oprichten van deze partij splitst hij zich af van zijn eerdere liefde Burgerbelangen, welke ook door hem is opgericht.

De andere nieuwe partij is Lokaal Liberaal. De partij is recent ontstaan na de breuk binnen de VVD. Als raadslid in de gemeenteraad is je raadszetel namelijk aan jou als persoon gebonden, en niet aan de partij. Bij een vertrek kun je dus je zetel oppakken en een eigen partij starten.

Zodoende zullen er bij de gemeenteraadsverkiezingen waarschijnlijk 10 partijen deelnemen. Naast de twee nieuwkomers zijn dat: Burgerbelangen, PvdA, SGP, D66, GroenLinks, Christenunie, VVD en het CDA.

… En een tijd van gaan

De gemeenteraad is het algemeen bestuur van de gemeente. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de burgemeester en wethouder. Het wethouderschap is een mooie, maar zware baan. Bovendien is het een onzeker bestaan. Mag je na de verkiezingen terugkomen, of ben je van de een op de andere dag je baan kwijt?

Wethouder Nieuwenhuizen (VVD) heeft besloten deze ongewisse tijd niet af te wachten, en is op zoek gegaan naar een nieuwe baan. En die heeft ze ook gevonden, want zij wordt de nieuwe burgemeester van De Wolden in Drenthe. Gefeliciteerd!

Het afscheid stelt onze gemeente voor een uitdaging. Er zijn na haar vertrek nog bijna vier maanden te gaan tot de verkiezingen. Moet er een nieuwe wethouder komen of kunnen de zittend wethouders dit tijdelijk opvangen?

Normaliter zou dit prima opgevangen kunnen worden, voor deze beperkte tijd. Maar enkele maanden voor de verkiezingen weten de wethouders ook dat ze door een aantal partijen extra kritisch beoordeeld zullen worden. Verantwoordelijkheid nemen in het (financiële en inhoudelijke) belang van de gemeente, zal waar mogelijk tegen je gebruikt worden voor het politieke gewin van een individuele partij. Zonde!

Kom maar op!

Je moet binnen de politiek dus wel tegen een stootje kunnen, en bij voorkeur verantwoordelijkheid kunnen en durven dragen. Want midden in de samenleving staan en niet alleen maar iets vinden, maar daar ook wat mee kunnen doen, juist dat maakt het werk van wethouder of raadslid zo leuk!

Doe je mee? De contactgegevens van alle partijen in onze gemeenteraad vind u hier op de website van de gemeente.

Hartelijke groet!

Jan Vergeer

Gemeenteraadslid

Laatste nieuws

Het CDA Bodegraven-Reeuwijk is met 5 zetels de grootste partij geworden in de gemeenteraad. Daar zijn we ontzettend trots op! Alle kiezers bedankt voor het vertrouwen. We gaan 4 jaar keihard aan de slag om onze ambities waar te maken!

17 maart 2022

Afgelopen donderdag 10 maart heeft Jan van Rooijen een bezoek gebracht aan basisschool De Brug in Nieuwerbrug. Als gemeenteraadslid en kandidaat voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen wil Jan in het bijzonder opkomen voor de belangen van de inwoners van Nieuwerbrug. Eerst gaf Jan een gastles voor de kinderen van groep 8 met als onderwerp de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Daarna werd hij uitgenodigd door de leerlingenraad.

11 maart 2022

Beste ondernemers binnen onze gemeente,

De komende jaren moeten er voor de ondernemers in Bodegraven-Reeuwijk belangrijke besluiten genomen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uitbreidingsruimte op bedrijventerreinen en de ontsluiting van bedrijventerreinen Groote Wetering en Broekvelden. Ondernemers hebben behoefte aan duidelijkheid en perspectief. Aan een gemeenteraad die opkomt voor het lokale bedrijfsleven en die inziet dat voldoende werkgelegenheid essentieel is in een gemeente met groeiend inwonersaantal.

10 maart 2022