Kom op voor de belangen van onze boeren bij natuurgebied in de Meije, roept CDA op

In de Meije is grote commotie ontstaan door de plannen om een deel van de Meije te veranderen in natuurgebied. Agrariërs voelen zich niet gehoord, niet serieus genomen en in de hoek gedrukt nu blijkt dat een gebiedsakkoord uit 2015 anders wordt uitgevoerd dan afgesproken. De gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk heeft het college opgeroepen zich nadrukkelijk in te zetten voor de belangen van inwoners en ondernemers uit die gemeente.

De motie is een initiatief van het lokale CDA, gesteund door alle partijen op GroenLinks na. CDA-fractievoorzitter Jan Vergeer licht toe: ,,Tot grote ontsteltenis van boeren en inwoners voldoet het inrichtingsplan dat nu voorligt niet aan de afspraken die vier jaar geleden zijn gemaakt. De provincie, Natuurmonumenten, het waterschap en de gemeente denderen door met de natuurinrichting, maar wie komt op voor de inwoners en ondernemers in het gebied? Zij staan machteloos tegenover een enorm machtsblok vanuit de overheid.”

Met zijn motie wil Vergeer dat het college gesprekken blijft voeren met alle partijen en zich daarbij nadrukkelijk inzet voor de belangen van de boeren in het gebied. En dat het college nadrukkelijk toeziet op het naleven van afspraken en het verloren vertrouwen terugwint. Ook het CDA Woerden heeft zijn college opgeroepen om zich hierbij aan te sluiten.

Laatste nieuws

Het CDA Bodegraven-Reeuwijk is met 5 zetels de grootste partij geworden in de gemeenteraad. Daar zijn we ontzettend trots op! Alle kiezers bedankt voor het vertrouwen. We gaan 4 jaar keihard aan de slag om onze ambities waar te maken!

17 maart 2022

Afgelopen donderdag 10 maart heeft Jan van Rooijen een bezoek gebracht aan basisschool De Brug in Nieuwerbrug. Als gemeenteraadslid en kandidaat voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen wil Jan in het bijzonder opkomen voor de belangen van de inwoners van Nieuwerbrug. Eerst gaf Jan een gastles voor de kinderen van groep 8 met als onderwerp de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Daarna werd hij uitgenodigd door de leerlingenraad.

11 maart 2022

Beste ondernemers binnen onze gemeente,

De komende jaren moeten er voor de ondernemers in Bodegraven-Reeuwijk belangrijke besluiten genomen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uitbreidingsruimte op bedrijventerreinen en de ontsluiting van bedrijventerreinen Groote Wetering en Broekvelden. Ondernemers hebben behoefte aan duidelijkheid en perspectief. Aan een gemeenteraad die opkomt voor het lokale bedrijfsleven en die inziet dat voldoende werkgelegenheid essentieel is in een gemeente met groeiend inwonersaantal.

10 maart 2022