Lees de CDA verkiezingskrant

Hier downloadt u de verkiezingskrant van CDA Bodegraven- Reeuwijk, een vertaling van ons verkiezingsprogramma voor de komende 4 jaar. Het CDA heeft bewezen een stabiele en betrouwbare partij te zijn. Het is een jong en enthousiast team met een stevige ervaren wethouder, die in de afgelopen vier jaar veel voor elkaar hebben gekregen met oog voor onze samenleving. Geen gedoe en een vaste koers: daar zijn we trots op.

Ook in de komende jaren blijven we ernaar streven om de samenleving een stukje beter te maken door knelpunten op te lossen. Gesprekken met o.a. ondernemers, verenigingen, maatschappelijk organisaties en dorpsteams hebben hiervoor de benodigde informatie opgeleverd. We hebben hierdoor een duidelijke visie waar we over 10 jaar willen zijn en hebben dit vertaald in concrete doelen voor zowel de korte als langere termijn.

In deze krant geven CDA-kandidaten vanuit verschillende thema’s aan wat hun perspectief is voor de komende jaren. Een compleet overzicht van de concrete doelen en de al behaalde resultaten vindt u op onze website. Ook presenteren we daar de overige 20 kandidaten van de kieslijst. In samenwerking met andere partijen hopen we zoveel mogelijk van deze doelen te bereiken, zodat we niet alleen nu, maar ook over 10 jaar, met elkaar Dorpstrots kunnen ervaren.

Download de krant hier

Laatste nieuws

Het CDA Bodegraven-Reeuwijk is met 5 zetels de grootste partij geworden in de gemeenteraad. Daar zijn we ontzettend trots op! Alle kiezers bedankt voor het vertrouwen. We gaan 4 jaar keihard aan de slag om onze ambities waar te maken!

17 maart 2022

Afgelopen donderdag 10 maart heeft Jan van Rooijen een bezoek gebracht aan basisschool De Brug in Nieuwerbrug. Als gemeenteraadslid en kandidaat voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen wil Jan in het bijzonder opkomen voor de belangen van de inwoners van Nieuwerbrug. Eerst gaf Jan een gastles voor de kinderen van groep 8 met als onderwerp de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Daarna werd hij uitgenodigd door de leerlingenraad.

11 maart 2022

Beste ondernemers binnen onze gemeente,

De komende jaren moeten er voor de ondernemers in Bodegraven-Reeuwijk belangrijke besluiten genomen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uitbreidingsruimte op bedrijventerreinen en de ontsluiting van bedrijventerreinen Groote Wetering en Broekvelden. Ondernemers hebben behoefte aan duidelijkheid en perspectief. Aan een gemeenteraad die opkomt voor het lokale bedrijfsleven en die inziet dat voldoende werkgelegenheid essentieel is in een gemeente met groeiend inwonersaantal.

10 maart 2022