Open brief aan ondernemers

Beste ondernemers binnen onze gemeente,

De komende jaren moeten er voor de ondernemers in Bodegraven-Reeuwijk belangrijke besluiten genomen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uitbreidingsruimte op bedrijventerreinen en de ontsluiting van bedrijventerreinen Groote Wetering en Broekvelden. Ondernemers hebben behoefte aan duidelijkheid en perspectief. Aan een gemeenteraad die opkomt voor het lokale bedrijfsleven en die inziet dat voldoende werkgelegenheid essentieel is in een gemeente met groeiend inwonersaantal.

Tijdens de debatavonden in de aanloop naar de verkiezingen, bleek maar weer eens hoe weinig gevoel er is in de politiek bij belangrijke thema’s voor ondernemers. Zo blijkt de parallelweg tussen Bodegraven en Nieuwerbrug, in combinatie met uitbreiding van het bedrijventerrein, alleen bij het CDA prioriteit te hebben.

CDA Bodegraven-Reeuwijk is dé lokale partij die weet wat er speelt bij onze ondernemers, en in de gemeenteraad opkomt voor hun belangen.

Dit is niet alleen terug te zien in ons verkiezingsprogramma, maar ook op onze kieslijst. Met bijvoorbeeld Arjan de Knikker, Yvonne Oostdam, Frans van Veldhuizen en Koos Karssen staan er vier actieve, betrokken en goed ingevoerde (voormalig) ondernemers op onze kieslijst, en zijn de lijnen naar de gemeenteraad dus kort. Voor meer informatie over het programma van het CDA Bodegraven-Reeuwijk verwijs ik u naar www.kiescda.nu.

Om ook de komende jaren een stevig ondernemersgeluid te kunnen laten horen in onze gemeente, hebben wij u stem echt hard nodig! We hopen dan ook op uw steun te mogen rekenen op 14, 15 en 16 maart!

Namens CDA Bodegraven-Reeuwijk,

Jan Vergeer
Lijsttrekker


CDA Bodegraven-Reeuwijk in gesprek met mobiliteitsfonds.

Laatste nieuws

Het CDA Bodegraven-Reeuwijk is met 5 zetels de grootste partij geworden in de gemeenteraad. Daar zijn we ontzettend trots op! Alle kiezers bedankt voor het vertrouwen. We gaan 4 jaar keihard aan de slag om onze ambities waar te maken!

17 maart 2022

Afgelopen donderdag 10 maart heeft Jan van Rooijen een bezoek gebracht aan basisschool De Brug in Nieuwerbrug. Als gemeenteraadslid en kandidaat voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen wil Jan in het bijzonder opkomen voor de belangen van de inwoners van Nieuwerbrug. Eerst gaf Jan een gastles voor de kinderen van groep 8 met als onderwerp de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Daarna werd hij uitgenodigd door de leerlingenraad.

11 maart 2022

Beste ondernemers binnen onze gemeente,

De komende jaren moeten er voor de ondernemers in Bodegraven-Reeuwijk belangrijke besluiten genomen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uitbreidingsruimte op bedrijventerreinen en de ontsluiting van bedrijventerreinen Groote Wetering en Broekvelden. Ondernemers hebben behoefte aan duidelijkheid en perspectief. Aan een gemeenteraad die opkomt voor het lokale bedrijfsleven en die inziet dat voldoende werkgelegenheid essentieel is in een gemeente met groeiend inwonersaantal.

10 maart 2022