Rebonieuws: CDA over oplossingen woningcrisis in Bodegraven-Reeuwijk

Van starter tot senior: we worden allemaal getroffen door de vastlopende woningmarkt. Ook de lokale politiek kan er niet meer omheen. Onze tien gemeenteraadspartijen maken zich allen op hun eigen manier hard om deze crisis binnen de Bodegraven-Reeuwijk te verhelpen. Nu de gemeenteraadsverkiezingen langzaam naderen, wil je uiteraard weten voor welke oplossingen je tegelijkertijd kiest. In deze serie van artikelen komen de lijstrekkers om de beurt aan het woord. Zo kom jij erachter welk programma het beste bij jou past voordat je gaat stemmen. Deze keer: CDA – Lijsttrekker Jan Vergeer

‘’Ons plan om de woningnood aan te pakken bestaat uit drie uitgangspunten. Allereerst moeten er meer woningen worden gebouwd, passend bij de omvang van het dorp. Dat betekent dat de meeste huizen in Reeuwijk en Bodegraven komen te staan. Het liefst willen we extra bouwen binnen de dorpen, als het niet anders kan willen we echter ook best meer naar de randen toewerken.

Sneller bouwen 

Wij zijn van mening dat bestaande woningbouwprojecten drastisch moeten versnellen. Op diverse gewilde locaties wordt er al jarenlang gesproken over woningbouw en gebeurt er vervolgens veel te weinig. Denk bijvoorbeeld aan de Dronenhoek in Bodegraven. Als gemeente hebben we hier uiteraard maar tot op zekere hoogte invloed op, vooral wanneer het betreffende stuk grond in bezit is van een projectontwikkelaar. Toch hebben wij een plan dat daar vaart achter kan zetten. Als een ontwikkelaar met een project wil beginnen, wordt er een procedure ingezet bij de gemeente. Hierbij hebben we het onder andere over bestemmingsplannen en termijnen. Wij willen ontwikkelaars deadlines en voorwaarden opleggen, zodat ze binnen een bepaalde termijn verplicht zijn om daadwerkelijk actie te ondernemen. Er is geen tijd om de bouw nog langer uit te stellen.

Betaalbaar wonen 

Tot slot willen we meer inzetten op betaalbare woningen. Dat kan momenteel alleen door te overwegen om op bepaalde locaties wat hoger te bouwen en meer diversiteit te brengen in de omvang van de woningen. Huizen voor starters of alleenstaanden hoeven niet enorm te zijn. Dit maakt uiteraard ook flink verschil in de prijs.

Uiteraard willen wij niet heel de gemeente bomvol bouwen. Daar zit niemand op te wachten; je wil ook de waardevolle stukken groen beschermen. Maar de locaties waar júíst heel veel potentie in zit, daar moet sneller wat mee gebeuren.’’

Bron: Rebonieuws.nl

Laatste nieuws

Het CDA Bodegraven-Reeuwijk is met 5 zetels de grootste partij geworden in de gemeenteraad. Daar zijn we ontzettend trots op! Alle kiezers bedankt voor het vertrouwen. We gaan 4 jaar keihard aan de slag om onze ambities waar te maken!

17 maart 2022

Afgelopen donderdag 10 maart heeft Jan van Rooijen een bezoek gebracht aan basisschool De Brug in Nieuwerbrug. Als gemeenteraadslid en kandidaat voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen wil Jan in het bijzonder opkomen voor de belangen van de inwoners van Nieuwerbrug. Eerst gaf Jan een gastles voor de kinderen van groep 8 met als onderwerp de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Daarna werd hij uitgenodigd door de leerlingenraad.

11 maart 2022

Beste ondernemers binnen onze gemeente,

De komende jaren moeten er voor de ondernemers in Bodegraven-Reeuwijk belangrijke besluiten genomen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uitbreidingsruimte op bedrijventerreinen en de ontsluiting van bedrijventerreinen Groote Wetering en Broekvelden. Ondernemers hebben behoefte aan duidelijkheid en perspectief. Aan een gemeenteraad die opkomt voor het lokale bedrijfsleven en die inziet dat voldoende werkgelegenheid essentieel is in een gemeente met groeiend inwonersaantal.

10 maart 2022