Resultaten fietsactie CDA Bodegraven-Reeuwijk 2021

De fiets staat symbool voor alles waar het CDA Bodegraven-Reeuwijk voor staat: bewegen, gezondheid, sportiviteit, duurzaamheid, gezelligheid en sociale contacten. En dat alles voor de leeftijdsgroep vanaf de jonge kinderen die voor het eerst op de fiets naar school rijden, tot aan onze senioren waarvoor de fiets vaak nog het laatste vervoersmiddel is om mobiel te blijven.


En we hebben geluk: het is heerlijk fietsen in onze prachtige gemeente! Maar op een aantal plekken kan het veiliger, en daar zetten we als CDA Bodegraven-Reeuwijk vol op in.

In april en mei van dit jaar hebben we onze inwoners opgeroepen om hun fietsknelpunten te melden via onze website. Bijna 100 inwoners hebben dat gedaan, met ruim 300 suggesties om het fietsen in onze mooie gemeente nog een beetje veiliger te maken. Ook veel dorp- wijkteams hebben meegedacht, een mooi stukje betrokkenheid!

De top 5 van fietsknelpunten ziet er als volgt uit:

 1. De Kluifrotonde
  Fietsers moeten hier de op- en afrit van de N11 oversteken. Er liggen al provinciale plannen voor een fietstunnel, tijd om door te pakken
 2. N458 (tussen rotonde Broekveldselaan en Burgemeester Kremerweg)
  Fietsers moeten zowel bij de rotonde als bij vlak na de bocht naar de Burgemeester Kremerweg deze weg oversteken. Waarom? Graag zouden we onderzoeken of het mogelijk is een fietspad aan te leggen aan de Rijn-zijde van de weg. Op deze manier hoeven fietsers de weg niet meer over te steken.
 3. Oversteek Nieuwdorperweg / Reeuwijkse Randweg
  Deze oversteek zit vlak na de bocht en de tunnel in de Randweg, waarmee de A12 gekruist wordt. Voor een veilige oversteek moeten er maatregelen getroffen worden om de snelheid uit het verkeer te halen.
 4. Kruispunt Groene Kruislaan / Groendijck
  Met de bouw van de wijk Voor de Brug, is er een nieuwe wijk ontstaan in Driebruggen. Deze wijk wordt via de Groene Kruislaan ontsloten op de Groendijck. Voor een veilige oversteek van de Groendijck zijn er maatregelen nodig.
 5. Overhangend groen
  Als afsluiter van de top 5 een meer algemeen punt. Met name in het Plassengebied, in de Meije en langs het jaagpad tussen Bodegraven en Nieuwerbrug worden de vaak toch al smalle wegen nog verder versmalt door overhangend groen. Hierdoor komen fietsers in de verdrukking. Het betreft hier heggen en bomen van particulieren (aanspreken / aanschrijven) maar ook hoge grassen en onkruiden die over de weg hangen.

Op 26 mei hebben we tijdens de gemeenteraadsvergadering de resultaten aan het college aangeboden.  Nog dit jaar wordt het gemeentelijk fietsplan geactualiseerd, en volgend jaar wordt er een mobiliteitsvisie opgesteld. We hopen van harte dat onze resultaten weer een vruchtbare input zullen vormen voor deze gemeentelijke plannen.

CDA Bodegraven-Reeuwijk levert input aan de voorkant, in plaats van kritiek aan de achterkant!

Onderstaand treft u een lijst van de knelpunten, zoals overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders.

Bodegraven

 • Kluifrotonde, oversteek fietsers
 • N458 (tussen rotonde Broekveldselaan en Burgemeester Kremerweg)
 • Burgemeester Kremerweg / Noordzijde, oversteek vlak na scherpe bocht
 • Willem de Zwijgerstraat, doorlopend voetpad vanaf centrum tot Koninginneweg
 • Vrijliggend fietspad langs het spoor (thv Brasem) doortrekken tot fietsbrug Broekveldselaan
 • Broekveldselaan tussen spoortunnel en Zuidzijde, aanleggen stoep
 • Oversteek Broekveldselaan, thv Zeelt
 • Kruising Zevenster – Zilverschoon (Weideveld)
 • Groene Zoom / Goudseweg, drukke verkeersstromen rondom Shell en Brandweerkazerne
 • Fietspad vanaf Paardenbrugh tot aan de Overtocht

Meije

 • Overhangend groen, heggen te dicht op de weg
 • Kwaliteit van de bermen en belijning
 • Kruispunt Meije – Hazekade, icm de geparkeerde auto’s
 • Uitrit Meijepad
 • Doorzetten motorverbod in de weekenden
 • Weren doorgaand (zwaar) transport met waarschuwingsborden

Reeuwijk-Brug

 • Oversteek Nieuwdorperweg / Reeuwijkse Randweg
 • Oversteek Reeuwijkse Randweg thv Oud Reeuwijkseweg
 • Oversteek Reeuwijkse Randweg thv het Bruggenpad
 • Oud Reeuwijkseweg, beperken snelheid
 • Behoud vrijliggend fietspad Raadhuisweg / Zoutmansweg, zonder obstakels
 • Fietspad Zoutmansweg thv bocht Reeuwijkse Randweg, onoverzichtelijke bocht
 • Ratelaar, afsluiten voor autoverkeer

Reeuwijk-Dorp

 • Kerkweg, kwaliteit fietspad
 • Nieuwdorperweg tussen Randweg en Reeuwijk-Dorp ook 30 km

Plassengebied

 • Overhangend groen, heggen te dicht op de weg
 • Kwaliteit van de bermen en belijning
 • Lecksdijk, uitwijkplaatsen niet laten gebruiken als parkeerplaatsen

Waarder

 • Molendijk vanuit het dorp richting A12, onoverzichtelijke bocht voor tunnel
 • Molendijk / Dorp, auto’s op fietssuggestiestrook

Driebruggen

 • Kruispunt Groene Kruislaan / Groendijck
 • Oversteek van de Groendijck / Westeinde (thv nr 57)

Er zijn nog veel meer knelpunten aangedragen, waardoor we een schifting hebben moeten maken. De knelpunten die al onderdeel zijn van een project of andere aanpak hebben we zodoende niet allemaal ook in deze lijst opgenomen.

Laatste nieuws

Het CDA Bodegraven-Reeuwijk is met 5 zetels de grootste partij geworden in de gemeenteraad. Daar zijn we ontzettend trots op! Alle kiezers bedankt voor het vertrouwen. We gaan 4 jaar keihard aan de slag om onze ambities waar te maken!

17 maart 2022

Afgelopen donderdag 10 maart heeft Jan van Rooijen een bezoek gebracht aan basisschool De Brug in Nieuwerbrug. Als gemeenteraadslid en kandidaat voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen wil Jan in het bijzonder opkomen voor de belangen van de inwoners van Nieuwerbrug. Eerst gaf Jan een gastles voor de kinderen van groep 8 met als onderwerp de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Daarna werd hij uitgenodigd door de leerlingenraad.

11 maart 2022

Beste ondernemers binnen onze gemeente,

De komende jaren moeten er voor de ondernemers in Bodegraven-Reeuwijk belangrijke besluiten genomen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uitbreidingsruimte op bedrijventerreinen en de ontsluiting van bedrijventerreinen Groote Wetering en Broekvelden. Ondernemers hebben behoefte aan duidelijkheid en perspectief. Aan een gemeenteraad die opkomt voor het lokale bedrijfsleven en die inziet dat voldoende werkgelegenheid essentieel is in een gemeente met groeiend inwonersaantal.

10 maart 2022