Wopke Hoekstra bezoekt Bodegraven

CDA-lijstrekker Wopke Hoekstra kwam afgelopen donderdag op bezoek in Bodegraven. Lokaal CDA-raadslid Jan Vergeer nam Hoekstra mee naar enkele boeren in de Meije. Vanwege de coronamaatregelen werd het aantal aanwezigen bewust beperkt gehouden, maar dat stond een goed gesprek duidelijk niet in de weg. Het resultaat was een mooie gedachtewisseling over de aanpak van het stikstofprobleem. 

Innovatieve aanpak

De lokale agrariërs hebben namelijk een innovatieve strategie ontwikkeld om de uitstoot van stikstof tegen te gaan. In het plan verminderen de boeren de uitstoot van stikstof, om die vervolgens beschikbaar te stellen aan bijvoorbeeld het havenbedrijf van Rotterdam. Zo worden twee vliegen in een klap geslagen: er ontstaan economische kansen voor andere sectoren en de agrariërs krijgen weer een toekomstperspectief. Minister Hoekstra betoonde zich zeer geïnteresseerd in het plan van de boeren. Hun positieve energie en enthousiasme maakte zichtbaar indruk.

Goede contacten

Ook de lokale CDA-fractievoorzitter Vergeer kijkt met een goed gevoel terug op het werkbezoek. “Er worden in Den Haag steeds meer besluiten genomen die direct van invloed zijn op onze leefomgeving. Om productief op te komen voor wat voor ons van belang is worden korte lijnen met landelijke politici dan ook steeds belangrijker.” Hoekstra was niet de eerste prominente CDA-er die recent Bodegraven-Reeuwijk bezocht. De afgelopen jaren kwamen ook alleskunner Pieter Omtzigt en politieman Chris van Dam al bij het lokale CDA langs om zich te laten informeren over wat er speelt. “We houden de banden bewust warm, juist om lokaal het verschil te kunnen maken”, aldus Vergeer.

Laatste nieuws

Het CDA Bodegraven-Reeuwijk is met 5 zetels de grootste partij geworden in de gemeenteraad. Daar zijn we ontzettend trots op! Alle kiezers bedankt voor het vertrouwen. We gaan 4 jaar keihard aan de slag om onze ambities waar te maken!

17 maart 2022

Afgelopen donderdag 10 maart heeft Jan van Rooijen een bezoek gebracht aan basisschool De Brug in Nieuwerbrug. Als gemeenteraadslid en kandidaat voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen wil Jan in het bijzonder opkomen voor de belangen van de inwoners van Nieuwerbrug. Eerst gaf Jan een gastles voor de kinderen van groep 8 met als onderwerp de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Daarna werd hij uitgenodigd door de leerlingenraad.

11 maart 2022

Beste ondernemers binnen onze gemeente,

De komende jaren moeten er voor de ondernemers in Bodegraven-Reeuwijk belangrijke besluiten genomen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uitbreidingsruimte op bedrijventerreinen en de ontsluiting van bedrijventerreinen Groote Wetering en Broekvelden. Ondernemers hebben behoefte aan duidelijkheid en perspectief. Aan een gemeenteraad die opkomt voor het lokale bedrijfsleven en die inziet dat voldoende werkgelegenheid essentieel is in een gemeente met groeiend inwonersaantal.

10 maart 2022