perspectief

Zorgen voor elkaar. Heel gewoon. Toch? Wellicht zonder erbij stil te staan doen we het elke dag. We zorgen voor onze broertjes en zusjes, kinderen, kleinkinderen, ouders, vrienden. En dat zorgen zit ‘m vaak in de kleine dingen: elkaar groeten op straat, een praatje maken op het schoolplein, helpen met huiswerk, boodschappen doen. Vaak heel kleine gebaren met een heel grote betekenis. Gebaren die onze dorpen, onze gemeenschappen versterken. Het lijkt heel klein, maar hoe sterk staan we samen als iederéén iets kleins doet! Wij willen naar zo’n samenleving toe: door de kleine acties van mensen samen steeds sterker worden.

Onze dorpen zijn fijne, mooie en gezellige plaatsen om te leven. Daarom zetten we ons hard in om in alle dorpen de basis op orde te houden. Onder meer voldoende woningen, een eigen school, een kerk, ondernemers en middenstand en goede bereikbaarheid zijn onderdelen van die basis. De echte basis vormen echter de inwoners van de dorpen. Zij maken de dorpen tot wat ze zijn. In 2030 zijn onze dorpen nog steeds die fijne plekken om te leven dankzij de talloze kleine en grote(re) innovatieve acties van de inwoners.

lees meer
Lees minder

 DOELEN PER DORP

Bodegraven
 • Uitbreiding bedrijventerrein Groote Wetering voor lokaal gevestigde ondernemers.
 • Realisatie paralelweg tussen Bodegraven en Nieuwerbrug. Doortrekken van parallelweg langs de A12 van Woerden via Nieuwerbrug naar bedrijventerrein Groote Wetering.
 • Realisatie Bodegravenboog met behoud van goede bereikbaarheid bedrijventereinen Broekvelden en Groote Wetering op de A12 en N11.
 • Doorzetten van verbeteringsslagen voor het maken van een aantrekkelijk en compacter centrum. Om dit te realiseren is het CDA voorstander van het toepassen van de leegstandsverordening, de Dorps Ontwikkeling Maatschappij (D.O.M.), het tijdig aanpassen van bestemmingsplan van leeggekomen panden buiten het kernwinkelgebied en stimuleer ondernemers zich te vestigen in het kernwinkelgebied.
 • Gratis parkeren in het gehele centrum.
 • De parkeerdruk voor inwoners moet omlaag, waarbij de dorpscentra prioriteit hebben. We kijken daarvoor naar (flexibele) parkeernormen, we overwegen (bij nieuwbouw) parkeergarages en parkeervergunningen en we zetten meer in op deelauto’s.
 • Revitalisatie van winkelgebied Broekvelden.
 • Het CDA is voor het ondernemersfonds mits alle sectoren kunnen profiteren van het fonds.
 • Om de communicatie met de ondernemers te verbeteren en de lijnen kort te houden stelt het CDA voor om net als bij de dorpsteam voor ieder trekkingsgebied uit ons fonds een wethouder te benoemen. Daarnaast gelooft het CDA in een centrummanager voor die ook meewerkt aan gemeentelijk beleid.
 • (Agrarische) ondernemers mogelijkheden bieden voor de opwek van hernieuwbare energie  in de vorm van kleinschalige windmolens en zonnepanelen op daken.
 • Agrariërs ruimte bieden en stimuleren om duurzaam te ondernemen, zij zijn de beste beheerders van ons mooie buitengebied.
 • Mogelijk maken van kleinschalige bedrijvigheid (ZZP) op agrarische achterlaatlocaties.
 • We koesteren ons Hollands polderlandschap. Agrariërs zijn dé beheerders van ons prachtige buitengebied. Afgraven en afplaggen doen we niet!
Reeuwijk-Dorp
 • Zo snel mogelijk een buurtsuper laten vestigen in Reeuwijk-Dorp.
 • Het CDA is voor het ondernemersfonds mits alle sectoren kunnen profiteren van het fonds.
 • Om de communicatie met de ondernemers te verbeteren en de lijnen kort te houden stelt het CDA voor om net als bij de dorpsteam voor ieder trekkingsgebied uit ons fonds een wethouder te benoemen. Daarnaast gelooft het CDA in een centrummanager voor die ook meewerkt aan gemeentelijk beleid.
 • (Agrarische) ondernemers mogelijkheden bieden voor de opwek van hernieuwbare energie  in de vorm van kleinschalige windmolens en zonnepanelen op daken.
 • Agrariërs ruimte bieden en stimuleren om duurzaam te ondernemen, zij zijn de beste beheerders van ons mooie buitengebied.
 • Mogelijk maken van kleinschalige bedrijvigheid (ZZP) op agrarische achterlaatlocaties.
 • We koesteren ons Hollands polderlandschap. Agrariërs zijn dé beheerders van ons prachtige buitengebied. Afgraven en afplaggen doen we niet!
Reeuwijk-Brug
 • Verplaatsen en uitbreiden van bedrijventerrein Zoutman met (uitbreidings)ruimte voor lokale ondernemers.
 • Het CDA is voor het ondernemersfonds mits alle sectoren kunnen profiteren van het fonds.
 • Om de communicatie met de ondernemers te verbeteren en de lijnen kort te houden stelt het CDA voor om net als bij de dorpsteam voor ieder trekkingsgebied uit ons fonds een wethouder te benoemen. Daarnaast gelooft het CDA in een centrummanager voor die ook meewerkt aan gemeentelijk beleid.
 • (Agrarische) ondernemers mogelijkheden bieden voor de opwek van hernieuwbare energie  in de vorm van kleinschalige windmolens en zonnepanelen op daken.
 • Agrariërs ruimte bieden en stimuleren om duurzaam te ondernemen, zij zijn de beste beheerders van ons mooie buitengebied.
 • Mogelijk maken van kleinschalige bedrijvigheid (ZZP) op agrarische achterlaatlocaties.
 • We koesteren ons Hollands polderlandschap. Agrariërs zijn dé beheerders van ons prachtige buitengebied. Afgraven en afplaggen doen we niet!
Waarder
 • Het CDA is voor het ondernemersfonds mits alle sectoren kunnen profiteren van het fonds.
 • Om de communicatie met de ondernemers te verbeteren en de lijnen kort te houden stelt het CDA voor om net als bij de dorpsteam voor ieder trekkingsgebied uit ons fonds een wethouder te benoemen. Daarnaast gelooft het CDA in een centrummanager voor die ook meewerkt aan gemeentelijk beleid.
 • (Agrarische) ondernemers mogelijkheden bieden voor de opwek van hernieuwbare energie  in de vorm van kleinschalige windmolens en zonnepanelen op daken.
 • Agrariërs ruimte bieden en stimuleren om duurzaam te ondernemen, zij zijn de beste beheerders van ons mooie buitengebied.
 • Mogelijk maken van kleinschalige bedrijvigheid (ZZP) op agrarische achterlaatlocaties.
 • We koesteren ons Hollands polderlandschap. Agrariërs zijn dé beheerders van ons prachtige buitengebied. Afgraven en afplaggen doen we niet!
Nieuwerbrug
 • Het CDA is voor het ondernemersfonds mits alle sectoren kunnen profiteren van het fonds.
 • Om de communicatie met de ondernemers te verbeteren en de lijnen kort te houden stelt het CDA voor om net als bij de dorpsteam voor ieder trekkingsgebied uit ons fonds een wethouder te benoemen. Daarnaast gelooft het CDA in een centrummanager voor die ook meewerkt aan gemeentelijk beleid.
 • (Agrarische) ondernemers mogelijkheden bieden voor de opwek van hernieuwbare energie  in de vorm van kleinschalige windmolens en zonnepanelen op daken.
 • Agrariërs ruimte bieden en stimuleren om duurzaam te ondernemen, zij zijn de beste beheerders van ons mooie buitengebied.
 • Mogelijk maken van kleinschalige bedrijvigheid (ZZP) op agrarische achterlaatlocaties.
 • We koesteren ons Hollands polderlandschap. Agrariërs zijn dé beheerders van ons prachtige buitengebied. Afgraven en afplaggen doen we niet!
Driebruggen
 • Het CDA is voor het ondernemersfonds mits alle sectoren kunnen profiteren van het fonds.
 • Om de communicatie met de ondernemers te verbeteren en de lijnen kort te houden stelt het CDA voor om net als bij de dorpsteam voor ieder trekkingsgebied uit ons fonds een wethouder te benoemen. Daarnaast gelooft het CDA in een centrummanager voor die ook meewerkt aan gemeentelijk beleid.
 • (Agrarische) ondernemers mogelijkheden bieden voor de opwek van hernieuwbare energie  in de vorm van kleinschalige windmolens en zonnepanelen op daken.
 • Agrariërs ruimte bieden en stimuleren om duurzaam te ondernemen, zij zijn de beste beheerders van ons mooie buitengebied.
 • Mogelijk maken van kleinschalige bedrijvigheid (ZZP) op agrarische achterlaatlocaties.
 • We koesteren ons Hollands polderlandschap. Agrariërs zijn dé beheerders van ons prachtige buitengebied. Afgraven en afplaggen doen we niet!
De Meije
 • Het CDA is voor het ondernemersfonds mits alle sectoren kunnen profiteren van het fonds.
 • Om de communicatie met de ondernemers te verbeteren en de lijnen kort te houden stelt het CDA voor om net als bij de dorpsteam voor ieder trekkingsgebied uit ons fonds een wethouder te benoemen. Daarnaast gelooft het CDA in een centrummanager voor die ook meewerkt aan gemeentelijk beleid.
 • (Agrarische) ondernemers mogelijkheden bieden voor de opwek van hernieuwbare energie  in de vorm van kleinschalige windmolens en zonnepanelen op daken.
 • Agrariërs ruimte bieden en stimuleren om duurzaam te ondernemen, zij zijn de beste beheerders van ons mooie buitengebied.
 • Mogelijk maken van kleinschalige bedrijvigheid (ZZP) op agrarische achterlaatlocaties.
 • We koesteren ons Hollands polderlandschap. Agrariërs zijn dé beheerders van ons prachtige buitengebied. Afgraven en afplaggen doen we niet!
Sluipwijk
 • Het CDA is voor het ondernemersfonds mits alle sectoren kunnen profiteren van het fonds.
 • Om de communicatie met de ondernemers te verbeteren en de lijnen kort te houden stelt het CDA voor om net als bij de dorpsteam voor ieder trekkingsgebied uit ons fonds een wethouder te benoemen. Daarnaast gelooft het CDA in een centrummanager voor die ook meewerkt aan gemeentelijk beleid.
 • (Agrarische) ondernemers mogelijkheden bieden voor de opwek van hernieuwbare energie  in de vorm van kleinschalige windmolens en zonnepanelen op daken.
 • Agrariërs ruimte bieden en stimuleren om duurzaam te ondernemen, zij zijn de beste beheerders van ons mooie buitengebied.
 • Mogelijk maken van kleinschalige bedrijvigheid (ZZP) op agrarische achterlaatlocaties.
 • We koesteren ons Hollands polderlandschap. Agrariërs zijn dé beheerders van ons prachtige buitengebied. Afgraven en afplaggen doen we niet!

GEREALISEERDE DOELEN in 2018-2022.

Het CDA Bodegraven-Reeuwijk wil haar inwoners en ondernemers perspectief. Om perspectief te bieden wil het niet alleen naar de korte termijn kijken, maar altijd verder vooruitkijken. Perspectief bieden betekent ook een overheid die haar inwoners verder helpt. Verder helpt met goede voorzieningen en een betere bereikbaarheid. Het CDA Bodegraven-Reeuwijk is trots op:

1.  Het CDA heeft gezorgd voor een ‘plattelandsmanager’, om de belangen van de agrariërs beter te behartigen binnen de ambtelijke organisatie.
2.  Het ondernemersfonds gesteund, met een aanpassing waardoor ook de agrariërs ondernemers profijt ebben van het fonds.
3.  Nieuwbouw Brandweerkazerne Bodegraven op centralere locatie, waardoor de aanrijtijden verkort zijn.
4.  Het CDA heeft de Verhuis- en Gevelsubsidies in het centrum van Bodegraven gesteund, waardoor de leegstand terug is gedrongen en de uitstraling is verbeterd. 
5.  Het centrum van Bodegraven is opgeknapt en aantrekkelijke gemaakt voor ondernemers en bezoekers.
6.  Planologisch mogelijk gemaakt dat Loetje naar Reeuwijk komt.
7.  De lasten voor inwoners zijn met in achtneming van de inflatiecorrectie nauwelijks gestegen.
8.  Nieuwbouw Verhoeff-Rollmanschool.
9.  Glasvezel in Reeuwijk Dorp.
10.  De frequentie van de trein is in de spits verhoogd naar 4x per uur.