sport

In al onze dorpen zijn sportverenigingen aanwezig. Veel en vaak draaien ze op vrijwilligers en maar al te vaak blijkt dat veel mensen die iets kleins bijdragen samen tot iets groters kunnen komen. Denk met name aan zwembad De Fuut. Het is de komende jaren zowel een uitdaging als een uitnodiging voor leden en ondersteuners zich in te zetten voor ‘hun kluppie’. We hopen dat zo veel mogelijk mensen dat doen. Het zijn immers ook deze verenigingen die onze dorpen mooi maken. Waar mensen het geld niet hebben om lid te worden, willen we dat de gemeente financieel ondersteunt. Goed voor de mensen, goed voor de clubs. En door een kleine bijdrage van ons allemaal kunnen ook minder bedeelde mensen weer bijdragen aan ons rijke verenigingsleven. Achter de bar, als rijouder of gewoon als enthousiast supporter van het team van hun kind(eren).

Sportclubs doen veel zelf, maar kunnen niet alles zelf. De aanleg en het onderhoud van bijvoorbeeld velden en sporthallen zijn voor clubs financieel niet haalbaar. Daarom vinden we dat de gemeente daar zorg voor dient te dragen. Dat is de afgelopen jaren gebeurd, waardoor de sportaccommodaties nu goed op orde zijn. Daarom willen we dat de gemeente het goede moet behouden en onderhouden.

lees meer
Lees minder

 DOELEN PER DORP

Bodegraven
 • Aanleg 3e voetbalveld op het terrein van VV ESTO.
 • Aanleg kunstgrastrainingsveld bij Rohda76.
 • Aanleg hockeyveld op het terrein van VV Bodegraven.
 • Breder inzetten van de bestaande sportlocaties.
Reeuwijk-Dorp
 • Koesteren van de prachtige vereniging RVC
 • Breder inzetten van de bestaande sportlocaties.
Reeuwijk-Brug

Genieten van de nieuwe atletiekbaan en het prachtige complex van CVC Reeuwijk!
Breder inzetten van de bestaande sportlocaties.

Waarder
 • Koester de bloeiende sportverenigingen zoals WDS, de volleybal en de tennisvereniging. 
 • Vanuit Bodegraven en Reeuwijk worden sport- en cultuuractivteiten aangeboden zoals dansles, judo en Bravo.
 • Activiteiten behouden en wanneer mogelijk aanbod uitbreiden.
 • Het CDA wil samen met de inwoners van Waarder en Driebruggen nadenken over een verbinding tussen de verschillende wandelroutes mogelijk is. Verbinding tussen klompenpad, snippertes, langs de tuurluur etc. 
 • Breder inzetten van de bestaande sportlocaties.
Nieuwerbrug
 • Inrichting nieuwe schoolplein volgens de richtlijn van "Schoolplein14".
  https://www.cruyff-foundation.org/activiteiten/schoolplein-14/
 • Kinderen worden tijdens en na schooltijd uitgedaagd om te gaan spelen en te bewegen.
 • Realisatie van evenementeterrein en buitensportvoorziening met onder andere een ijsbaan bij het nieuwe schoolgebouw.
 • Breder inzetten van de bestaande sportlocaties.
Driebruggen
 • Koester de bloeiende sportverenigingen zoals WDS, de volleybal en de tennisvereniging. 
 • Vanuit Bodegraven en Reeuwijk worden sport- en cultuuractivteiten aangeboden zoals dansles, judo en Bravo.
 • Activiteiten behouden en wanneer mogelijk aanbod uitbreiden.
 • Breder inzetten van de bestaande sportlocaties.
De Meije
 • Breder inzetten van de bestaande sportlocaties.
Sluipwijk
 • Breder inzetten van de bestaande sportlocaties.

GEREALISEERDE DOELEN in 2018-2022.

In 2017 lag de sport stil en was er veel onvrede bij de sportverenigingen over het functioneren van de gemeente. Het CDA Bodegraven-Reeuwijk heeft dit onderwerp opgepakt en onder leiding van CDA wethouder Dirk Jan Knol het volgende resultaat bereikt:

Ten behoeve van de veiligheid van fietsers en voor agrarisch verkeer willen we meer
passeerstroken op smalle wegen. Om verkeersbewegingen in de buitengebieden te beperken, is een vrijwillige ruilverkaveling een goed idee.

1. Harmonisatie van de afspraken tussen sportverenigingen in Bodegraven en Reeuwijk.

Sinds de fusie tussen de vml gemeente Bodegraven en de vml gemeente Reeuwijk moest er een nieuw beleid komen de voor alle verenigingen gelijk zijn.

2.  Nieuwe onderhoudsafspraken met de buitensportverenigingen.

...om jongeren en jonge gezinnen de kans te geven op een woning.

3.  Eén organisatie Sport & Welzijn Bodegraven-Reeuwijk waar al het onderhoud van binnen- en buitensport accommodaties is vastgelegd.
4.  Het gemeentelijk sportakkoord getekend samen met de sportverenigingen.
... en leggen er geen fietspaden of wegen aan.
5.  We hebben het gemeentelijk preventieakkoord gesloten met verenigingen, maatschappelijke en gezondheidsorganisatie.
6.  Realisatie van 6 nieuwe kunstgrasvelden voor:
 • Korfbalvereniging Vriendenschaar.
 • Hockey Club HCBR 2 velden (waarvan 1 waterveld)
 • Voetbalvereniging WDS.
 • Voetbalvereniging RVC.
 • Voetbalvereniging CVC.
 • Voetbalvereniging ESTO.
 • Korfbalvereniging Vriendenschaar.
 • Hockey Club HCBR 2 velden (waarvan 1 waterveld)
 • Voetbalvereniging WDS.
 • Voetbalvereniging RVC.
 • Voetbalvereniging CVC.
 • Voetbalvereniging ESTO.
7.  Voorbereidingen getroffen voor de realisatie van derde kunstgrasveld voor ESTO en verplaatsing hockeyveld naar VV Bodegraven in 2022.
8. Renovatie van atletiekbaan in Reeuwijk Brug.
9. Realisatie van een nieuw zwembad in Bodegraven.
10. Dankzij heel veel gepassioneerde vrijwilligers het in stand houden van de Fuut in Reeuwijk.
11. Onderzoek naar beter beweegonderwijs op school.  Hiervoor willen wij inzetten op meer vakleerkrachten.
12. Per 1 januari 2022 zijn we een JOGG gemeente (Jongeren op Gezond Gewicht).