Woonomgeving

Dorpsteams zijn de oren en ogen van een dorp want betrokken inwoners zetten zich belangeloos in voor hun omgeving. Problemen in de (woon)omgeving horen en zien ze dan ook snel. Om het probleem op te lossen hebben ze echter vaak de gemeente nodig. Een ingang bij de gemeente in de vorm van een ‘dorpsmanager’ zou uitkomst bieden. Zo is de gemeente snel op de hoogte en kan zij bijspringen. Of het nu gaat om speelplaatsen, fietspaden of zorg: het aanpakken van het probleem kan alleen als het probleem wordt gezien. Komen het dorpsteam en de dorpsmanager er niet uit, dan ‘escaleert’ de zaak naar het college. Biedt dat ook geen soelaas, dan komt de gemeenteraad in beeld.

Naast het bekijken van huidige situaties en het oplossen van problemen, is vooruitkijken zeer belangrijk. Vooral als het gaat om het prachtige plassengebied in en om Reeuwijk. Onze inwoners wonen er graag en bezoekers komen er graag. Niet verwonderlijk, gezien de rust, de ruimte en de unieke natuur. Voor ons gaan wonen, recreëren en natuur beheren dan ook hand in hand. Woningbouw staan we mondjesmaat toe om ontwikkeling van het gebied te bevorderen en natuur te beschermen. Recreatie krijgt de ruimte, maar tegelijk willen we meer stiltegebieden om de natuur de natuur te laten.

lees meer
Lees minder

 DOELEN PER DORP

Bodegraven
 • Ontwikkeling woningbouw mogelijk maken heeft hoge prioriteit. CDA maakt bouwen mogelijk op achterlaatlocaties;
  • Bouwen in Dronenhoek
  • Bouwen op Van den Oudenrijn locatie
  • Bouwen op Welkoop locatie
  • Bouwen op Noordhoekterrein
  • Bouwen op Versluysterrein
  • Verouderde bedrijfslocaties Willem de Zwijgertstraat
  • Bouwen in "Het Oor"
  • Ontwikkelen Weideveld II (deel tussen Vrije Veld en het fiets/wandelpad van het Limespark.
  • Bouw van woningen op het voetbalveld van VV Bodegraven.
 • Bij woningbouw letten we goed op dat het de (agrarische) bedrijvigheid niet belemmert.
 • Op vrijkomend agrarisch vastgoed ruimte bieden voor meerdere kleinere woningen, om jongeren en jonge gezinnen de kans te geven op een woning.
 • Nieuwbouw scholeneiland Broekvelden.
 • In het kader van veiligheid blijven we pleiten voor een politiepost in Bodegraven. Ook zijn we voor het gericht inzetten van cameratoezicht in met name de centra van onze dorpen.
 • Glasvezel voor iedereen in de gemeente beschikbaar.
Reeuwijk-Dorp
 • Ontwikkeling woningbouw mogelijk maken heeft hoge prioriteit. CDA maakt bouwen mogelijk op achterlaatlocaties;
  • Seniorenwoningen ontwikkelen in het voormalige Klooster
  • Het voormalige Aldi-terrein herontwikkelen tot woningen voor jongeren in combinatie met de realisatie van een buurtsuper.
  • Afronden ontwikkeling woningbouw Reesveld II en de locatie Sint Catharina.
 • Bij woningbouw letten we goed op dat het de (agrarische) bedrijvigheid niet belemmert.
 • Op vrijkomend agrarisch vastgoed ruimte bieden voor meerdere kleinere woningen, om jongeren en jonge gezinnen de kans te geven op een woning.
 • In het kader van veiligheid blijven we pleiten voor een politiepost in Bodegraven. Ook zijn we voor het gericht inzetten van cameratoezicht in met name de centra van onze dorpen.
 • Glasvezel voor iedereen in de gemeente beschikbaar.
Reeuwijk-Brug
 • Ontwikkeling woningbouw mogelijk maken heeft hoge prioriteit. CDA maakt bouwen mogelijk op achterlaatlocaties;
  • Verplaatsing van bedrijventerrein Zoutman, geeft ruimte voor woningbouw langs de Zoutmansweg
  • Woningbouw Raadhuisweg Reeuwijk
  • Bouw jongerenwoningen op hoek Randweg/Zoutman.
 • Bij woningbouw letten we goed op dat het de (agrarische) bedrijvigheid niet belemmert.
 • Op vrijkomend agrarisch vastgoed ruimte bieden voor meerdere kleinere woningen, om jongeren en jonge gezinnen de kans te geven op een woning.
 • In het kader van veiligheid blijven we pleiten voor een politiepost in Bodegraven. Ook zijn we voor het gericht inzetten van cameratoezicht in met name de centra van onze dorpen.
 • Glasvezel voor iedereen in de gemeente beschikbaar.
Waarder
 • Ontwikkeling woningbouw mogelijk maken heeft hoge prioriteit. CDA maakt bouwen mogelijk op achterlaatlocaties;
  • Ontwikkelen van de Kromme Kamp.
 • Bij woningbouw letten we goed op dat het de (agrarische) bedrijvigheid niet belemmert.
 • Op vrijkomend agrarisch vastgoed ruimte bieden voor meerdere kleinere woningen, om jongeren en jonge gezinnen de kans te geven op een woning.
 • Herinrichting van de Molendijk/Dorp. De weginrichting is op dit moment niet optimaal en niet overal even veilig. In die bocht gaan veel autos over het fietspad en is de bocht onoverzichtelijk. Bij definitieve herinrichting van het dorp dit probleem integraal oplossen.
 • In het kader van veiligheid blijven we pleiten voor een politiepost in Bodegraven. Ook zijn we voor het gericht inzetten van cameratoezicht in met name de centra van onze dorpen.
 • Glasvezel voor iedereen in de gemeente beschikbaar.
Nieuwerbrug
 • Ontwikkeling woningbouw mogelijk maken heeft hoge prioriteit. CDA maakt bouwen mogelijk op achterlaatlocaties;
  • Het oude schoolgebouw van De Brug na verhuizing goed benutten. We zoeken daarbij naar balans tussen wonen, parkeren, groen en spelen.
  • Ontwikkelen van De Wijde Wiericke fase 3 en 4.
  • Ontwikkelen plan Boet in De Wijde Wiericke.
 • Bij woningbouw letten we goed op dat het de (agrarische) bedrijvigheid niet belemmert.
 • Op vrijkomend agrarisch vastgoed ruimte bieden voor meerdere kleinere woningen, om jongeren en jonge gezinnen de kans te geven op een woning.
 • Ontwikkelen van Integraal Kind Centrum (IKC) bij de nieuwbouw van basisschool De Brug en de beweegbox (gymzaal) in De Wijde Wiericke, met opvang voor 0 tot 12 jarige.
 • In het kader van veiligheid blijven we pleiten voor een politiepost in Bodegraven. Ook zijn we voor het gericht inzetten van cameratoezicht in met name de centra van onze dorpen.
 • Onderhoud Weijpoort buiten de bebouwde kom (inrichting 60 km/u-weg).
 • Glasvezel voor iedereen in de gemeente beschikbaar.
Driebruggen
 • Ontwikkeling woningbouw mogelijk maken heeft hoge prioriteit. CDA maakt bouwen mogelijk op achterlaatlocaties;
  • Verder ontwikkelen van het project Voor de Brug in Driebruggen.
  • Locatie van Kastelein herontwikkelen.
  • Mogelijkheden onderzoeken naar de bouw van seniorenappartementen.
 • Bij woningbouw letten we goed op dat het de (agrarische) bedrijvigheid niet belemmert.
 • Op vrijkomend agrarisch vastgoed ruimte bieden voor meerdere kleinere woningen, om jongeren en jonge gezinnen de kans te geven op een woning.
 • Verplaatsing brandweer voor betere bereikbaarheid en meer woningen
 • In het kader van veiligheid blijven we pleiten voor een politiepost in Bodegraven. Ook zijn we voor het gericht inzetten van cameratoezicht in met name de centra van onze dorpen.
 • Glasvezel voor iedereen in de gemeente beschikbaar.
De Meije
 • Bij woningbouw letten we goed op dat het de (agrarische) bedrijvigheid niet belemmert.
 • Op vrijkomend agrarisch vastgoed ruimte bieden voor meerdere kleinere woningen, om jongeren en jonge gezinnen de kans te geven op een woning.
 • In het kader van veiligheid blijven we pleiten voor een politiepost in Bodegraven. Ook zijn we voor het gericht inzetten van cameratoezicht in met name de centra van onze dorpen.
 • Motorverbod op zon- en feestdagen
 • Glasvezel voor iedereen in de gemeente beschikbaar.
Sluipwijk
 • Bij woningbouw letten we goed op dat het de (agrarische) bedrijvigheid niet belemmert.
 • Op vrijkomend agrarisch vastgoed ruimte bieden voor meerdere kleinere woningen, om jongeren en jonge gezinnen de kans te geven op een woning.
 • We zijn zeer terughoudend met het toevoegen van bebouwing in het plassengebied.
 • In het kader van veiligheid blijven we pleiten voor een politiepost in Bodegraven. Ook zijn we voor het gericht inzetten van cameratoezicht in met name de centra van onze dorpen.
 • Voorkomen van overhangend groen over wegen.
 • Koesteren van het waardevolle Plassengebied. Waar nodig maatregelen nemen om de drukte in het Plassengebied te reguleren.
 • Glasvezel voor iedereen in de gemeente beschikbaar.

GEREALISEERDE DOELEN in 2018-2022.

Vooruitkijkend op de toenemende druk op de woningmarkt, maakte CDA Bodegraven-Reeuwijk in 2012 een woonvisie. Speerpunt uit de woonvisie is het toevoegen aan woningen in alle dorpen passend bij de behoefte en omvang van het betreffende dorp. Met de CDA woonvisie als belangrijk richtsnoer heeft de gemeente een woonvisie 2021-2025 opgesteld welke unaniem aangenomen is door de gemeenteraad. Hieronder een overzicht met behaalde resultaten:

1.  De volgende woningbouwprojecten zijn de afgelopen vier jaar gestart en of afgerond:
 • Reesvelt in Reeuwijk Dorp
 • Start renovatie Rietveldwoningen
 • Oude Tol in Reeuwijk Brug
 • Voor de Brug in Driebruggen
 • Maximalocaties in Waarder
 • Wijde Wiericke en de Franckenlocatie in Nieuwerbrug
 • Weideveld in Bodegraven
 • Molenzicht in Bodegraven
 • Oudenhuys bij Rijngaarde (senioren appartementen voor ouderen met zorgindicatie) in Bodegraven
 • Sociale en middeldure huur Appartementen Willem de Zwijgerstraat (Bodegraven)
2.  Percentage sociale huurwoningen is de afgelopen vier jaar gestegen van 16% naar 20%.
3. Woningen in het segment middel dure huur was tot 2018 nauwelijks gerealiseerd (1% van het programma).

In periode 2018-2022 is er 10% middel dure huur gerealiseerd.

4.  Wij zijn trots op de realisatie van betaalbare koopwoningen onder de 250.000 Euro. 
5.  De doelstelling van het rijk om de aan onze gemeente toegewezen statushouders tijdig van een woning te voorzien is gerealiseerd.

... Denk hierbij aan laarzenpaden en plekken om van auto op fiets over te stappen (Park&Bike)

... in de vorm van kleinschalige windmolens en zonnepanelen op daken.

Zij zijn de beste beheerders van ons mooie buitengebied.